Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang
Ouders kunnen gebruik maken van buitenschoolse opvang, welke onder verantwoording van Stichting Kinderopvang Alkmaar (SKOA) valt. Deze opvang is bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar en biedt deskundige opvang na schooltijd en in de schoolvakanties. Ouders geven zelf hun kinderen op bij de buitenschoolse opvang.