Schooltijden 2018 - 2019
Continurooster
Wij hanteren het 5 gelijke dagenmodel.
Dit betekent maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur