Groep 6 2018 - 2019

Kinderboekenweek
De kinderboekenweek hebben we geopend met de hele school. Het thema is vriendschap. Iedere groep heeft een vriendenboekje gekregen waar we in gaan schrijven. Juf is begonnen en las het voor aan alle kinderen. Ook de juffen van de andere groepen hebben hun vrienden bladzijde voorgelezen.
Na afloop kreeg iedere groep een mooi boek voor in de klas. De kinderboekenweek duurt tot 13 oktober. In die periode werken we in de school aan dit thema.
 juf Eva leest voor.
_________________________________________________________________________________
IPC
Wij zijn weer gestart met IPC. Het thema heet Ontdekkingsreizigers en avonturiers.
De vakgebieden in dit thema zijn:
  • Aardrijkskunde                                           
  • Geschiedenis
  • Internationaal
  • Kunstzinnige Vorming
  • Mens en Maatschappij
  • Natuur
Alles wat we doen is te zien op onze leerwand in de klas. U kunt de kinderen er thuis naar vragen en als u op school komt bij "Kijk in de klas".
 
___________________________________________________________________________________
Op de Fontein werken we met de Vreedzame School.
-Ik ben verantwoordelijk
-Ik toon respect
-Ik zorg voor veiligheid
Dit zijn de drie belangrijkste items bij ons op school. De lessen Vreedzame School leren ons hoe we dit kunnen doen.
Het eerste blok Vreedzame school wordt iedere dag gegeven. Het thema "Wij horen bij elkaar"
Hoe willen wij het in onze groep.