Vreedzame school
Op de Fontein werken wij met de Vreedzame School.
-Ik ben verantwoordelijk
-Ik toon respect
-Ik zorg voor veiligheid

Dit zijn de drie belangrijkste items. De lessen Vreedzame School leren ons hoe wij dit samen kunnen doen.

Start schooljaar 2018-2019
Wij gaan de eerste 3 weken elke dag een vreedzame school les geven.
Wij starten met blok 1: we horen bij elkaar

Doel: Groepsvorming en een positief sociaal klimaat, waar de kinderen zich mede verantwoordelijk voor voelen.