Birdy

Birdy: sociaal electronische leeromgeving

Leren voor leerlingen van Ronduit uitdagender en interactiever

De scholen van Ronduit zijn dit schooljaar gestart met een sociale online leeromgeving waarin leerlingen van en met elkaar kunnen leren, namelijk de VLC Birdy. De VLC Birdy is een sociaal elektronische leeromgeving (ELO) voor het basisonderwijs. Bij deze ELO ligt de focus op het 'van en met elkaar leren' middels sociale leerinteractie. Hierin speelt het geven van feedback een belangrijke rol. Vernieuwend zijn ook het portfolio die leerlingen opbouwen gedurende de jaren, de transparantie van het leerproces en de mogelijkheid om de leerontwikkeling van leerlingen helder in kaart te brengen. Leerlingen krijgen leeropdrachten waarin ze zoveel mogelijk met en van elkaar leren, externe bronnen raadplegen, leerproducten maken waar ze met elkaar over in leerinteractie gaan, feedback geven en ontvangen, hun leerproducten weer verbeteren en daarna pas aan de leerkracht voorleggen om op kwaliteit te worden beoordeeld.

Binnen Ronduit zullen dit schooljaar alle leerkrachten van groep 7 en 8 worden geschoold in het werken met de ELO. Alle leerlingen van groep 7 en 8 zullen dus dit schooljaar met de nieuwe aantrekkelijke manier van leren kennis maken.

Leren voor leerlingen van Ronduit wordt uitdagender en interactiever. Deze manier van leren biedt, door de differentiatie mogelijkheden, kansen voor nog meer ‘passend onderwijs’, een grotere ouderbetrokkenheid en sluit naadloos aan bij de 21st Century Skills. Omdat de leerlingen en leerkrachten de ELO kunnen gebruiken op een pc, laptop, tablet of zelfs een smartphone, wordt het leren tevens plaats- en tijdonafhankelijk.