Pestprotocol
Een veilige school
De Fontein wil een veilige school zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten. Daarom werken we vanuit een drietal basiswaarden:
'ik ben verantwoordelijk'
'ik toon respect'
'ik zorg voor veiligheid'

Elke leerkracht maakt aan het begin van het schooljaar, samen met de kinderen klassenregels om er voor te zorgen dat iedereen zich goed en prettig voelt. De basiswaarden worden daar bij gebruikt.
Om de kinderen te leren omgaan met moeilijke situaties werken wij met de methode 'De Vreedzame school'. Hiermee leren de kinderen o.a. hoe je een ruzie oplost, wat je moet doen als je boos bent, hoe je met privacy informatie omgaat, hoe je elkaar helpt, etc.
Ondankt al onze inspanning de kinderen goed met elkaar om te laten gaan, gaat het tussen kinderen ook wel eens mis. Als plagen pesten wordt heeft dit direct onze aandacht. Hiervoor is het belangrijk dat kinderen ouders de leerkracht goed informeren, zodat er snel gehandeld kan worden en iedereen zich weer goed voelt.

Pestprotocol
De school heeft ook een 'pestprotocol'. Deze kunt u hieronder downloaden.
Pestprotocol_De_Fontein.pdf