Nieuwsbrief juli 2018
nieuwsbrief_juli.pdf

Beste ouders van De Fontein,
In de bijlage vindt u de Nieuwsbrief van de maand juli.
Deze Nieuwsbrief heeft veel belangrijke informatie.
Wij wensen u veel leesplezier.

Team van de Fontein