De fontein

Speerpunten van De Fontein: Brede school, Kaleidoscoop, Duale vakleerkracht en natuurlijk ICT

Laatste nieuws
Volledig nieuwsarchief ›
Juli / augustus 2016
De zomervakantie begint vrijdag 15 juli om 12.15 uur.
Maandag 29 augustus zien we iedereen graag terug.
Onze schooltijden zijn dan 8.30 uur tot 14.00 uur.

I.v.m. dit continurooster kunt u op digiduif lezen wat de mogelijkheden zijn voor naschoolse opvang.